kostelKostel svatého Štěpána Prvomučedníka, církevní součást Národní kulturní památky Klášterní Hradisko, vydal pečlivě střežené tajemství. Po studiu mnoha historických pramenů a ve vzájemné spolupráci objevili farář kostela Přemysl Bedřich Hanák a historik Leoš Mlčák v zazděné části jeho sakristie cínový sarkofág. Po odstranění víka nalezli ve vložené dřevěné kolorované truhle v látce zabalené kosterní pozůstatky. Mezi nimi se patrně nacházejí i ostatky zakladatelů Klášterního Hradiska Oty I. Sličného, moravského přemyslovského knížete, a jeho manželky Eufemie, pravnučky uherského krále Štěpána I. Pokud tuto vysoce pravděpodobnou domněnku potvrdí i antropologický výzkum a analýza DNA, bude se jednat vpravdě o epochální nález nejen českého, ale i evropského významu, neboť olomoučtí Přemyslovci byli významně spřízněni i s uherským a ruským vládnoucím rodem. 

Klášterní Hradisko bylo Otou I. Sličným a jeho manželkou Eufemií založeno v roce 1078, v tomto století tedy oslaví své milénium. Původně šlo o klášter benediktinů, od roku 1150 se stal sídlem premonstrátů, kterým byl až do josefínských reforem do roku 1784. Od roku 1802 je hlavním sídlem Vojenské nemocnice Olomouc. Kostel sv. Štěpána Prvomučedníka je jedinou součástí Klášterního Hradiska, která je v nepřetržitém držení církve.

Se svolením MF Dnes: 

https://olomouc.idnes.cz/premyslovci-knizata-olomouc-ostatky-kosti-hrob-ota-i-ota-iii-klasterni-hradisko-klaster-kostel-sv-io8-/olomouc-zpravy.aspx?c=A180717_415040_olomouc-zpravy_mip