M FSlavnostním sálem Klášterního Hradiska zněla 20.května 2019 moravská klasicistní hudba. Působivý koncert v podání souborů Musica figuralis a Ensemble Versus představil málo známá díla neprávem zapomenutých  skladatelů, z nichž mnozí žili a tvořili v Olomouci. Představení bylo výjimečné mimo jiné i tím, že hudebníci pro autenticitu zvuku používali výhradně dobové hudební nástroje. Koncert byl zaznamenán Českým rozhlasem a konal se jako jedno ze sedmi představení Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Olomouc. 

fotogalerie zde. Autor fotografií je pan Libor Teichmann

kaplaniSlavnostní sál Klášterního Hradiska patřil 15. května 2019 prvnímu ročníku celostátní konference nemocničních kaplanů pod názvem  Mezioborové dialogy kaplanské služby - vztah psychologie a spirituality. Vojenská nemocnice Olomouc byla spolupořadatelem akce a v osobě mjr. Mgr. Františka Zakopala z psychologického oddělení poskytla organizátora a moderátora celé konference. Setkání, na jehož  pořádání se dále podílel Institut sociálního zdraví Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Arcibiskupství olomoucké, poctili svou návštěvou a příspěvkem mimo jiné i plk. gšt. ICLic., Mgr. et Mgr. Jaroslav Knichal, hlavní kaplan Duchovní služby Armády České republiky a Mons. Jan B. Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Zastoupení byli i představitelé spolupracujících organizací  z Katolické asociace nemocničních kaplanů, Asociace nemocničních kaplanů a Vězeňské duchovní služby, praktické pořadatelské role se ujali studenti a pedagogové Obchodní akademie Přerov. 

zdroje na webu:
http://www.ado.cz/clanek/prvni-setkani-nemocnicnich-vojenskych-vezenskych-kaplanu-v-cr
http://www.kaplanivnemocnici.cz/aktuality/setkani-kaplanu-v-olomouci

Pevnost proti raovině

Pod záštitou Vojenské nemocnice Olomouc se bude konat již čtvrtý ročník osvětové akce Pevnost proti rakovině, která se koná u příležitosti Evropského dne melanomu v Pevnosti poznání, Interaktivním muzeu vědy Univerzity Palackého v Olomouci. Během víkendu 11. – 12. května 2019 od 10:00 - 17:00 hodin vás srdečně zveme k vyšetření pigmentových znamének. Také bude představen nový exponát kůže, na kterém demonstrujeme obávaný maligní melanom.

jan janku smallVe věku nedožitých 98 let zemřel v sobotu 26. ledna 2019 ve Vojenské nemocnici Olomouc odbojář, politický vězeň a skaut, nositel vysokých státních vyznamenání Jan Janků. 

Jan Janků se narodil 3. července 1921 a s rodinou žil v severomoravských Hanušovicích, kde se také roku 1936 stal skautem. Právě skautské zásady a výrazná křesťanská orientace se pak staly celoživotními hodnotami, kterým se pan Janků snažil v každém okamžiku dostát. 

V roce 1938 po mnichovské tragédii a německém záboru Sudet sdílí rodina pana Janků osud dalších českých uprchlíků a nalézá pomoc až ve Vrbátkách u Přerova. Tam se jim dostává mimořádné pomoci a všeobecné solidarity ostatních občanů. Sám pan Janků často vzpomínal na to, jak mu jeho židovská spolužačka Herta Horáčková, vědomá si těžkého postavení jeho rodiny, připravila každý den do školní lavice chléb zabalený do ubrousku a na něj pětikorunu. 

Po maturitě na obchodní akademii a krátkém působení v továrně na cukrovinky byl pan Janků v roce 1941 nasazen na nucené práce v tehdy pruské Vratislavi. Odtud se mu v roce 1943 podařilo uniknout a po opatření falešných dokumentů se skrýval na různých místech Protektorátu Čechy a Morava. V roce 1944 se mu podařilo dostat až do Francie a navázal kontakt s tamním hnutím odporu. Po osvobození Franice spojenci působil pod americkým velením jako řidič Správy Spojených národů pro pomoc a obnovu válkou postižených zemí (UNRRA). 

kaplanVojenská nemocnice Olomouc, Institut sociálního zdraví Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci s Katolickou asociací nemocničních kaplanů v ČR, Asociací nemocničních kaplanů, Duchovní službou v Armádě ČR, Vězeňskou duchovenskou službou a Obchodní akademií Přerov pořádají konferenci Mezioborové dialogy kaplanské služby, věnovanou tématu: Vztah psychologie a spirituality.

Konference se uskuteční 15. května 2019 v prostorách Vojenské nemocnice Olomouc (Klášterní Hradisko).

Dopolední program bude věnován přenáškám:

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.: Jsou Češi nejateističtější národ na světě?
Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.: Spiritualita, náboženství a psychologie v interakci
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.: Psychologie duchovního života

Součástí odpoledního programu budou workshopy:
Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.: Vliv spirituality na tělesné a duševní zdraví
Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, PhD., Mgr. Klára Maliňáková: Vina a odpuštění z pohledu psychologa a kaplana
ThLic. Jaroslav Franc, Th.D.: Naděje jako psychologický a spirituální fenomén

Bližší informace, včetně přihlášky, na webu Centra pro pastoraci nemocných Olomouc: http://www.kaplanivnemocnici.cz

Zaměstnanci Vojenské nemocnice Olomouc konferenční poplatek NEPLATÍ. Konferenční materiály mají zdarma.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Konference Olomouc 2019.pdf)Plakát konference[ ]788 kB

sjezdVojenská nemocnice Olomouc – psychiatrické oddělení Vás zve na USTAVUJÍCÍ SJEZD ASOCIACE PROVOZOVATELŮ ZACHYTNÝCH STANIC V ČESKÉ REPUBLICE konaný pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje v pátek 22.3.209 v Olomouci v Domě armády na ulici 1. máje 3.

Program:
9.30 - 12.00
- Projednání stanov APZS
- Návrhy složení představenstva APZS

12:00 - 13:00
- Přestávka na oběd

13:00 - 15:30
- Schválení stanov APZS
- Volba představenstava APZS
- Dohoda na komunikační platformě
- Určení priorit činnosti APZS v roce 2019

15:30-16:00
- Tisková konference

Od 18:00 pokračuje věcná a konstruktivní diskuse v restauraci Šnyt Mikulda na ul.
28.října 3

Účastnický poplatek: 250,- Kč (splatný na místě)

Ubytování je možné případně rezervovat v
hotelu Palác https://www.hotelpalac.cz/
útulném hostelu Long Story Short http://www.longstoryshort.cz/
ještě útulnějším hotelu Miss Sophie's https://miss-sophies.com/olomouc/cs/
Možnost parkování v krytém parkovišti Koželužská 29

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Sjezd PZS.pdf)Sjezd PZS[ ]106 kB
Stáhnout tento soubor (Záštita hejtmana.pdf)Záštita hejtmana[ ]117 kB