dekan28. června 2019, po poslední promoci studentů Lékařské fakulty Univerzity Palackého, byl v rámci slavnostního nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska oceněn emeritní děkan fakulty prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.  Pamětní medaili Vojenské nemocnice Olomouc mu udělil ředitel nemocnice plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda za vynikající odbornou spolupráci a spolupráci ve vzdělávání, která mezi nemocnicí a lékařskou fakultou probíhá již léta. Prof. Kolář ve svém poděkování vyzdvihl zásluhy emeritního ředitele nemocnice plk. MUDr. Lubomíra Dobeše a poděkoval všem lékařům a zdravotníkům nemocnice za péči, kterou poskytují studentům lékařské fakulty a ujistil přítomné, že lékařská fakulta považuje Vojenskou nemocnici Olomouc za svou další vlastní nemocnici, do které studenti chodí opravdu rádi. Mimo to ještě zmínil, že on sám na vojně byl rád, na což záhy navázal ředitel nemocnice a připomenul, že prof. Kolář sloužil v rámci vojenské základní služby jako lékař ve svém rodném Prostějově a protože poměrně brzy po vojně byl povolán na cvičení, je nyní nadporučíkem v záloze. Z toho titulu byl pak ještě dekorován výsadkářským vojenským baretem s patřičnou hodností. Můžeme tedy konstatovat, že profesor Milan Kolář ukončil svou velmi úspěšnou děkanskou osmiletku nejen s vyznamenáním, ale i s červeným ...baretem.  

Fotogalerie zde.