č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Potvrzení lékařského nálezu pro komerční pojišťovnu (vyplnění pojistky, posudku o bolestném) 600
  Výpis (opis) ze zdravotnické dokumentace dle rozsahu a časové náročnosti (mimo pojišťovny)  
2 - výpis ze zdravotnické dokumentace (do 30 min.) 300
3 - výpis ze zdravotnické dokumentace (nad 30 min.) 600
4 - za každých dalších započatých 30 min. 300
  Vyhledání zdravotnické dokumentace  
5 - vyhledání v kartotéce 60
6 - vyhledání v archívu 310
7 - kopie zdravotnické dokumentace (1 list A4) 4
8 Poplatek za poštovné dle skutečných nákladů
9 Přítomnost doprovodu u hospitalizovaného pacienta, dítětě nad 6 let za ošetřovací den 400


Ceník platný od 1. 5. 2024

    cena (Kč) poznámka
1 Fakturační cena za pobyt v proti alkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici 3 000 Splatnost faktury je 8 dní ode dne převzetí, tj. při odchodu
2 Cena při platbě v hotovosti na místě 2 000  


Ceník je platný od 1.7. 2022

Krátkodobé odborné stáže (délka trvání do 1 měsíce)

  cena (Kč)
Nelékařský zdravotnický pracovník 240
Lékař, psycholog 360


Dlouhodobé odborné stáže (délka trvání nad 1 měsíc)

  cena (Kč)
Specializační vzdělávání všech lékařských oborů včetně psychologie 250


Odborné stáže na akreditovaných pracovištích VNO pro nelékařská zdravotnická povolání..

  cena (Kč)
Všechny obory specializačního vzdělávání 400
Všechny kvalifikační kurzy 60


Odborná praxe studentů

  cena (Kč)
Všechna pracoviště VNO 180


Ceník platný od 1.2. 2019

Částka na osobu a den s DPH.
Uvedené poplatky se nevztahují na osoby z řad vojáků z povolání.
Na poplatky bude vystavena faktura, kterou můžete zaplatit převodním příkazem, kreditní kartou, složenkou nebo v hotovosti v pokladně VN Olomouc,
číslo účtu ČNB 159837881/0710, do údajů pro příjemce uvést jméno a příjmení, var. symbol číslo faktury.

    Cena bez DPH (Kč)
1 Slavnostní sál (hod. pronájmu) 5 000*
2

Knihovna (hod. pronájmu)

- pronájem techniky knihovny (cena za akci)

2 100*
    500*
3 Audiovizuální technika (za akci) 5 000*
  Pouze audio - technika 2 500*
4 Konventní zahrady (hod. pronájmu) 1 000*


* uvedené ceny jsou pouze orientační

Ceník platný od 1.4. 2024

    Cena bez DPH (Kč)
1 Projednání, posouzení,hlasování komise vč. vystavení dokumentace pro žadatele pro celou klinickou studii (startup) 10 000
2 Projednání dodatečné dokumentace již projednané studie v rámci jednoho zasedání komise 2 000


Ceník platný od 1. 4. 2024