Josef Kristek17. února 2016 zemřel ve Vojenské nemocnici Olomouc válečný veterán, plk. v.v. Josef Křístek, klient našeho střediska komplexní péče o veterány.
Josef Křístek byl jedním z posledních žijících veteránů bojujících v československé jednotce u Tobruku.

 Narodil se v Závadovicích nedaleko Českého Těšína, ale vyrůstal v Petřvaldě. Stejně jako jeho otec pracoval na šachtě v Radvanicích. Na rodinu Křístkovu dolehly následky kritické mezinárodní situace již po Mnichovu, a to zcela bezprostředně. Petřvald byl totiž na základě této dohody obsazen Polskem a tak se Křístkovi stěhovali do Radvanic.  Po okupaci Československa Německem v roce 1939 se Josef Křístek rozhodl společně s několika přáteli přejít nedalekou hranici do Polska. Přihlásil se na československém konzulátu v Krakově a byl zařazen k formující se československé jednotce v Malých Bronowcích. S ní pak prodělal známou anabázi do Sovětského svazu, kde byl takzvaný československý legion pod vedením pplk. Svobody internován.


 Díky intenzivnímu diplomatickému působení plk. Heliodora Píky se podařilo se sovětskou vládou dojednat transport části československé jednotky ke spojeneckým britským úřadům na Blízký a Střední východ a součástí tohoto transportu byl i Josef Křístek. Přes Černé a Středozemní moře se dostal do Palestiny, tehdejšího britského mandátního území. Tam se stal příslušníkem vznikajícího Československého pěšího praporu 11 - Východní. V řadách této zahraniční československé jednotky půdobil v Egyptě, Sýrii a Libanonu. Nejslavnější akcí této jednotky však byla úplně první vítězná pozemní bitva československé zahraniční armády - proslulá obrana libyjského Tobruku pod vedením pozdějšího generála Karla Klapálka, a to v době od října 1941 do dubna 1942. Do Tobruku se Josef Křístek vrátil znovu v prosinci 1942 již v rámci reorganizovaného 200. československého lehkého protiletadlového pluku. U Tobruku si na své bojové konto připsal sestřelení německého letadla. Po převelení jednotky do Velké Británie v roce 1943 se stává příslušníkem Československé samostatné obrněné brigády pod velením generála Lišky. Po úspěšném vylodění Spojenců na evropském kontinentě plní v rámci brigády od srpna 1944 úkoly při obléhání přístavu Dunkerque.
 V 50. letech zažívá Josef Křístek, stejně jako mnozí jiní příslušníci československé zahraniční armády ze Západu, persekuci - je obětí vykonstruovaného obvinění ze špionáže. Byl přeřazen ke strážnímu praporu, později v důsledku válečných útrap a persekuce onemocní a v roce 1956 odchází do částečného a roku 1968 do plného invalidního důchodu.
 Po roce 1989 je plně rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovníka. V této době se aktivně věnuje práci v Československé obci legionářské.
 Josef Křístek byl nositelem mnoha československých, britských a  polských vyznamenání, například Československého válečného kříže 1939, Čs. medaile Za chrabrost,  Čs. medaile Za zásluhy II. stupně,  britského vyznamenání Africa Star, 1939-1945 Star, Medaile za obranu Polska v září 1939, Pamětního kříže polských ozbrojených sil na západě se štítkem Tobruk a dalších.
V závěru života byl Josef Křístek klientem našeho střediska komplexní péče o veterány a bylo pro nás ctí o něj pečovat.

Fotogalerie zde

(V textu je z otevřených zdrojů použito původních materiálů plk.v.z. Petra Majera)