koncert valecni veterani 2015U příležitosti Dne válečných veteránů proběhl dne 24. listopadu 2015 ve Slavnostním sále Vojenské nemocnice Olomouc pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila koncert věnovaný válečným veteránům. Za Ministerstvo obrany České republiky přijala pozvání  ředitelka Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ing. Marta Kopecká a Ing. Václav Absolon. Akci moderoval plk. v. v. Mgr. Pavel Skácel, předseda Jednoty Čs. obce legionářské Moravskoslezského kraje, o kulturní program se největší měrou zasloužila Vojenská hudba Olomouc s širokým repertoárem skladeb a písní. V průběhu akce byly prezentovány videomedailony některých veteránů domácího i zahraničního odboje a byla předána vyznamenání. Poděkování patří pracovnicícm a pracovníkům našeho Střediska komplexní péče o válečné veterány, kteří umožnili svou přítomností a pomocí účast našich klientů.

Fotogalerie z akce zde.