vladimir rajda23. října 2016 zemřel ve Vojenské nemocnici Olomouc válečný veterán a uznávaný vědec Ing. Vladimír Rajda. V období 2. světové války se v rámci sokolské odbojové skupiny v rodných Bohuslavicích u Kyjova podílel na podporách rodin zatčených, ukrývání letců čs. 311. bombardovací perutě, kteří uprchli z německého zajateckého tábora. Skupina od dubna 1944 spolupracovala se západním čs. paravýsadkem Carbon, jehož prostřednictvím si vyžádala shozy vojenského materiálu a zbraní pro potřeby odboje. Po válce se věnoval dřevařství, vystudoval lesnickou fakultu v Brně a mimo praktické profesní zaměření se věnoval vědecké dráze, jeho zájem se soustředil na elektrofyziologii stromů.

stehlikDne 31. října 2016 navštívil na pozvání ředitele Vojenské nemocnice Olomouc Centrum komplexní péče o veterány při Vojenské nemocnici Olomouc plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D. MBA

 Doktor Stehlík, známý a uznávaný vojenský historik, je ředitelem Odboru pro válečné veterány Sekce právní Ministerstva obrany České republiky. Mimo rozsáhlé vědecké a publikační činnosti je autorem, inspirátorem a gestorem mnoha aktivit směřujících k podpoře jak druhoválečných, tak i novodobých válečných veteránů. Stojí v čele pracoviště, které mimo garance a tvorby strategie péče o veterány mapuje místa významná pro československou a českou vojenskou i státní historii, dbá o důstojná připomenutí významných výročí, objevuje pozapomenutá nebo neznámá fakta odbojového hnutí a osudů odbojářů. Dále aktivně spolupracuje se zahraničními partnerskými organizacemi v péči o válečné hroby a co se týká například Olomouce, stojí za podílem ministerstva obrany na opravě Mauzolea jihoslovanských vojáků v Bezručových sadech. Dalším okruhem zájmu pracovníků jeho odboru jsou účastníci III. odboje a je i jejich zásluhou, že se v české společnosti postupně těmto odbojářům dostává takového ocenění zásluh, jaké si právem zaslouží.

namestek veterani23. srpna 2016 navštívil Středisko komplexní péče o veterány při Vojenské nemocnici Olomouc náměstek primátora Statutárního města Olomouc Mgr. Filip Žáček, který je současně předsedou neziskové organizace Iniciativa pro podporu vypálených obcí. Právě tato organizace v roce 2015 poskytla naší nemocnici významnou finanční částku určenou ke zlepšení péče o veterány. Pan náměstek navštívil všechny přítomné veterány s malým dárkem, se zájmem vyslechl jejich životní příběhy a také vesměs kladná hodnocení našeho oddělení. Primář oddělení plk. v. v. MUDr. Miloslav Vyhnánek, vrchní sestra Mgr. Eva Říhovská a sociální pracovnice Bc. Martina Nimrichterová hosta seznámili se specifiky naší péče o  válečné veterány a informovali o konkrétním využití poskytnutých prostředků. Pan náměstek ocenil prostředí a péči našeho zařízení a přijal i poděkování ředitele nemocnice  za dosavadní širokou podporu aktivit vojenské nemocnice a vynikající vztahy s městem. 
 
Fotogalerie zde.

general bocek anglieBrigádnímu generálu Emilu Bočkovi, 93 letému veteránu RAF, který mimo jiné nedávno navštívil Vojenskou nemocnici Olomouc, se splnil sen. Po více než 70 letech absolvoval 21. července 2016 let v britském stíhacím letounu Spitfire! Mimořádná událost, nad kterou převzal záštitu velitel Vzdušných sil AČR brigádní generál Libor Štefánik, se uskutečnila i díky podpoře mnoha ostatních organizací, sponzorů a také církve. Výborná zdravotní kondice pana generála Bočka  umožnila, aby let proběhl přímo ve Velké Británii na letišti Biggin Hill. Význam a symboliku události potvrdila i mše v tamější vojenské kapli Sv. Jiří celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou. Ten navíc jako připomínku československých letců působících v RAF věnoval kapli věrnou kopii Pražského Jezulátka. Panu generálu Bočkovi k jeho letu blahopřejeme a upřímně děkujeme všem, kteří se o splnění jeho snu zasloužili.

(Převzato z článku army.cz zde, video zde)

plk antoni mizera12. února 2016 zemřel ve Vojenské nemocnici Olomouc válečný veterán, plk. v.v. Antonín Mizera, klient našeho střediska komplexní péče o veterány, člen partyzánské brigády Jana Žižky a účastník Slovenského národního povstání.

Pan Mizera se narodil v Radnicích u Rokycan, kde prožil dětství a mládí s rodiči a sestrou. Jeho otec pracoval jako zedník a matka byla v domácnosti. On se vyučil jako kovosoustružník ve Škodových závodech v Plzni. Během války byl nasazen na práci na Slovensko, odkud utekl a přidal se k partyzánské brigádě Jana Žižky, se kterou se zúčastnil bojů v SNP.

 
6. května 2016 proběhl ve Slavnostním sále Vojenské nemocnice Olomouc slavnostní koncert k 71. výročí ukončení II. světové války. Byl pořádán Vojenskou nemocnicí Olomouc a krajskou jednotou Československé obce legionářské. V úvodu ředitel nemocnice plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda  poděkoval primátoru Statutárního města Olomouc doc. Antonínu Staňkovi za trvající a nezištnou podporu Vojenské nemocnice Olomouc, uvítal dalšího zástupce samosprávy - starostu Uničova Mgr. Dalibora Horáka, dále předsedu olomoucké jednoty Československé obce legionářské Ing. Milana Udvorku, Ph.D. a hlavně veterány druhého zahraničního i domácího odboje a také veterány novodobé.

general bocek small19. dubna 2016 navštívili naši nemocnici členové R.A.F. klubu z Brna v čele s brigádním generálem Emilem Bočkem. Návštěvu zprostředkovala paní Ludmila Formánková z 22. základny vrtulníkového letectva z Náměště nad Oslavou. Po přivítání delegace na ředitelství nemocnice absolvovali členové klubu prohlídku Vojenské nemocnice Olomouc a setkali se s některými veterány, kteří jsou klienty našeho střediska komplexní péče.