veterani 20178. prosince 2017 navštívili Vojenskou nemocnici Olomouc představitelé Odboru pro válečné veterány Sekce právní Ministerstva obrany České republiky. Delegace sestávala z renomovaného vojenského historika a ředitele odboru plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, 

Ph. D., MBA a Mgr. Terezy Mrkvičkové, do jejíž působnosti patří mimo jiné evidence a organizování pomoci a vzpomínkových setkávání pro rodiny padlých či zemřelých novodobých válečných veteránů. V krátkém rozhovoru s vedením nemocnice Eduard Stehlík poukázal na nové směry péče o novodobé veterány, které jsou součástí celkové koncepce péče pro několik příštích let a v této souvislosti ocenil významnou roli Vojenské nemocnice Olomouc v dosavadních veteránských programech. Hlavním tématem návštěvy však bylo setkání obou představitelů odboru s válečnými veterány pobývajícími v Centru komplexní péče o veterány při Vojenské nemocnici Olomouc, které proběhlo za přítomnosti primáře centra plk. v. v. MUDr. Miloslava Vyhnánka. Eduard Stehlík ve svém projevu ocenil činy  a postoje veteránů a jejich význam pro dnešní českou státnost. Poté každý z veteránů obdržel malý dárek připravený pracovníky odboru. 

Fotografie ze setkání zde

Pplk. v. v. MUDr. Pavel Pokorný, primář následné intenzivní péče Vojenské nemocnice Olomouc, se 11. listopadu 2017 u příležitosti Dne válečných veteránů účastnil slavnostního křtu knihy Ten druhý život. Slavnostního křtu, který proběhl v rámci slavnostního shromáždění v Praze na Vítkově, se společně s válečnou fotoreportérkou Jarmilou Štukovou ujal ministr obrany Martin Stropnický a proběhla. Obsah publikace je věnován především novodobým válečným veteránům a zahrnuje mimo jiné i příběhy primáře Pokorného, doktora Ordelta a blízkého spolupracovníka naší nemocnice brig. gen. v. v. Ing. Karla Blahny. 

kniha

Ministr obrany Martin Stropnický hovořil o knize jen v superlativech
Autor: Vladimír Marek

Odkaz na kompletní článek z webu army.cz  zde: http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-obrany-pokrtil-knihu-ten-druhy-zivot-138619/

V souvislosti s blízkými oslavami Dne veteránů proběhla 8. listopadu 2017 v prostorách Senátu Parlamentu České republiky vernisáž výstavy In memoriam autorů Terezy Mrkvičkové a Eduarda Stehlíka. Oba pracovníci Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany České republiky představili expozici zasvěcenou novodobým válečným veteránům, kteří padli v zahraničních operacích nebo zahynuli při plnění služebních úkolů ve vlasti.  Výstava je  koncipována nejen jako uctění památky padlých veteránů, ale také jako příležitost k setkávání jejich rodinných příslušníků a blízkých s představiteli ministerstva obrany a je v tomto smyslu velmi úspěšná. Zvláštní kapitola výstavy je věnována vzpomínce na ty veterány, kteří podlehli v nerovném boji se zákeřnou chorobou. K takovým patřila i naše dlouholetá zdravotní sestra a účastnice čtyř zahraničních misí pprap. Pavla Valčíková, jejíž tatínek byl na vernisáži jedním z hostů. 

pv

Otec podpraporčice Pavly Valčíkové, která se s polni nemocnicí účastnila celkem čtyř zahraničních misí, si prohlíží panel s fotografií své dcery
Autor: Miroslav Šindelář (zdroj army.cz)

zdroj :  http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/vystavy-in-memoriam--ktera-je-poprve-v-senatu--se-zucastnily-i-rodiny-padlych-vojaku-138422/

 

vojensky fond solidarity clanekPod záštitou Agentury personalistiky je ve Vojenské nemocnici Olomouc od konce července 2017 prezentován Vojenský fond solidarity. Jde o dobrovolnou a otevřenou platformu Ozbrojených sil České republiky, jejímž cílem je shromáždit finanční prostředky v takové míře, aby bylo možno poskytnout efektivní pomoc rodinám vojáků, kteří padli nebo byli těžce raněni při výkonu vojenské služby v zahraničních misích nebo doma. Výhodou takto zprostředkované pomoci je především rychlost, která značně překonává lhůty stanovené při zákonném odškodnění a napomáhá překlenout nejkritičtější období. Dalším posláním fondu je pomoc vojákům, kteří se ne vlastní vinou ocitli v tíživé životní situaci. Obě aktivity doplňují rozšířující se nabídku podpůrných programů pro válečné veterány. Předpokladem je, že většinu přispívajících budou tvořit vojáci z povolání, ale dárcem může být jakákoli fyzická či právnická osoba. V níže uvedených letácích je uveřejněn postup, jakým způsobem lze do fondu přispívat a také návod, jak lze žádat o příspěvek.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (vojensky_fond_solidarity.pdf)Vojenský fond solidarity[ ]1541 kB

solovka8. května 2017 u příležitosti oslav 72. výročí ukončení 2. světové války byl plk. v. v. Ivan Solovka vyznamenán z rukou ministra obrany Martina Stropnického Záslužným křížem ministra obrany České republiky III. stupně. Slavnost se odehrála za přítomnosti náčelníka generálního štábu armádního generála Josefa Bečváře a dalších významných představitelů ministerstva obrany a veteránských organizací, a to ve slavnostní síni Národního památníku v Praze na Vítkově. Samotnému aktu předcházela slavnostní vojenská přehlídka za přítomnosti ministra obrany a předsedy senátu, předsedy poslanecké sněmovny a předsedy vlády. Plukovník Ivan Solovka byl spolu s jinými oceněn za zásluhy o mír a svobodu.

Význam práce a životních postojů vyznamenaných ocenil ministr obrany ve svém krátkém projevu. Každý z laureátů byl pak protokolárním pracovníkem ministerstva obrany představen a byla čtena krátká zpráva o jeho životě a zásluhách. 

Plukovník Solovka považoval samotné pozvání a vyznamenání za vysokou čest a navzdory vysokému věku byl připraven podstoupit cestu do Prahy, což vysoce ocenili i představitelé ministerstva obrany, veteránských organizací a zástupci médií, kterým plukovník Solovka poskytl několik rozhovorů. 

Fotogalerie zde.

Kompletní článek na webu army.cz
http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ceska-republika-si-pripomina-72-let-od-konce-2--svetove-valky-133063/

Již podruhé proběhl dne 6. prosince 2016 ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska adventní koncert organizovaný vedením nemocnice pro zaměstnance Vojenské nemocnice Olomouc a válečné veterány.

Koncert byl pojat jako poděkování vedení nemocnice spolupracovníkům za jejich odvedenou práci v uplynulém roce a jako ocenění zásluh druhoválečných i novodobých válečných veteránů. Před plným auditoriem vystoupil Žesťový kvintet Vojenské hudby Olomouc pod vedením por. Jiřího Hájka a s klavírním recitálem lékař interního oddělení Vojenské nemocnice Olomouc MUDr. David Přidal.  Úroveň vystoupení byla vynikající a návštěvnost  mnohem vyšší, než předchozí rok, kdy byla tradice zahájena. Vedení nemocnice počítá s podobným počinem i v roce 2017. 

vladimir rajda23. října 2016 zemřel ve Vojenské nemocnici Olomouc válečný veterán a uznávaný vědec Ing. Vladimír Rajda. V období 2. světové války se v rámci sokolské odbojové skupiny v rodných Bohuslavicích u Kyjova podílel na podporách rodin zatčených, ukrývání letců čs. 311. bombardovací perutě, kteří uprchli z německého zajateckého tábora. Skupina od dubna 1944 spolupracovala se západním čs. paravýsadkem Carbon, jehož prostřednictvím si vyžádala shozy vojenského materiálu a zbraní pro potřeby odboje. Po válce se věnoval dřevařství, vystudoval lesnickou fakultu v Brně a mimo praktické profesní zaměření se věnoval vědecké dráze, jeho zájem se soustředil na elektrofyziologii stromů.