koncert valecni veterani 2015U příležitosti Dne válečných veteránů proběhl dne 24. listopadu 2015 ve Slavnostním sále Vojenské nemocnice Olomouc pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila koncert věnovaný válečným veteránům. Za Ministerstvo obrany České republiky přijala pozvání  ředitelka Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ing. Marta Kopecká a Ing. Václav Absolon. Akci moderoval plk. v. v. Mgr. Pavel Skácel, předseda Jednoty Čs. obce legionářské Moravskoslezského kraje, o kulturní program se největší měrou zasloužila Vojenská hudba Olomouc s širokým repertoárem skladeb a písní. V průběhu akce byly prezentovány videomedailony některých veteránů domácího i zahraničního odboje a byla předána vyznamenání. Poděkování patří pracovnicícm a pracovníkům našeho Střediska komplexní péče o válečné veterány, kteří umožnili svou přítomností a pomocí účast našich klientů.

Fotogalerie z akce zde.

Marie AdamcováMarie Adamcová 
11.10.1923 - 23.11.2015 

23. listopadu 2015 zemřela ve Vojenské nemocnici Olomouc paní Marie Adamcová, účastnice domácího odboje a klientka našeho střediska komplexní péče o válečné veterány. Příběh jejího neokázalého hrdinství, dobrého srdce i statečnosti celé její rodiny přinášíme ve vzpomínce jejího syna Víta Adamce v připojené příloze.

hurvinekDnes zemřel ve Vojenské nemocnici Olomouc válečný veterán a účastník III. odboje, nositel Řádu T. G. Masaryka pan Leopold Färber

Skaut, spojka protinacistických odbojových organizací, demokrat a humanista, vězeň poúnorových pracovních táborů, stavební dělník, aranžér výloh, disident, badatel, archivář a kronikář, nositel Řádu TGM. A také hrdina originálního komiksového příběhu. To vše a nejen to byl pan Leopold Färber,  klient Střediska komplexní péče o veterány Vojenské nemocnice Olomouc. 
V jeho osudu se snoubí téměř vše tragické, čím naše země prošla ve 20 století. Leopold Färber se narodil roku 1928 na Slovensku do národnostně i nábožensky smíšené československé rodiny, vyrůstal ale v moravských Boskovicích, městečku s početnou židovskou diasporou.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (komiks.pdf)Komiks[ ]21082 kB

louda3. října 1920 - 1. září 2015 
 
1. září 2015 zemřel ve Vojenské nemocnici Olomouc válečný veterán a světově uznávaný heraldik plk. v. v. PhDr. h. c. Jiří Louda. Dovolte mi, abych ve zkratce připomenul jeho obdivuhodný životní osud - osud vlastence, vojáka, vědce a umělce.
 
Jiří Louda se narodil 3. října 1920 v Kutné Hoře do české vlastenecké rodiny. Po absolvování měšťanské školy nastoupil na místní reálné gymnázium, kde byl jeho otec profesorem kreslení. Výrazný výtvarný talent zdědil i Jiří a sám kariéru profesora kreslení zvažoval.
 
Maturuje však roce 1938 v době, kdy je Československá republika bezprostředně ohrožena sousedním nacistickým Německem. Vlastenecky vychovaný a smýšlející mladík proto podstupuje v polovině června 1938 dobrovolný odvod do československé armády, kterým úspěšně projde, ale jeho povolání do armády je odloženo. Proto se po Mnichovu v roce 1938 hlásí na Vysokou školu obchodní a studuje hlavně jazyky. Až na sklonku tzv. druhé republiky - počátkem března 1939 - je povolán do armády, kde prožije i úvod okupace 15. března 1939. Záhy poté je z vojska propuštěn. Domů do Kutné Hory se vrací již pevně rozhodnut odejít bojovat za svobodu vlasti do zahraničí. 

koncert pro veterany25. dubna 2014 proběhl ve Slavnostním sále Vojenské nemocnice Olomouc slavnostní koncert pro veterány 2. světové války. Koncert byl pořádán Statutárním městem Olomouc ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Olomouc. V publiku jsme přivítali příslušníky zahraničního i domácího odboje, zástupce vypálených obcí, občany perzekuované pro etnický či rasový původ, hosty byli hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil a senátor Ing. Martin Tesařík a další významní představitelé našeho regionu. Ředitel nemocnice plk. MUDr. Martin Svoboda a primátor  Statutárního města Olomouc doc. Antonín Staněk v úvodních projevech poděkovali veteránům za jejich přínos ke svobodě naší vlasti.  O vysokou kulturní úroveň koncertu se nejvyšší měrou zasloužila Vojenská hudba Olomouc pod taktovkou kpt. Richarda Czuczora.  Součástí slavnostní akce bylo předání šeku na 40 000 Kč, což byl výtěžek z výsadby pietní lipové aleje v Javoříčku, kterou podpořily významné firmy regionu. Šek předal pan primátor Staněk řediteli Vojenské nemocnice s tím, že částka bude poskytnuta středisku pro péči o válečné veterány Vojenské nemocnice Olomouc k nákupu potřebného mobiliáře.

Foto z koncertu naleznete ve fotogalerii zde

V úterý dne 21. dubna proběhl v areálu Vojenské nemocnice Olomouc rozhovor s plk. v. v. a válečným veteránem Ivanem Solovkou.
Text celého rozhovoru si můžete přečíst na webu Olomouckého deníku viz odkaz níže.

Zdroj: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/vezen-gulagu-osvoboditel-i-nepohodlny-dustojnik-ivan-solovka-on-line-20150420.html