veteran day
Baseballový oddíl Skokani Olomouc ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Olomouc, Centrem podpory speciálních sil Olomouc, Posádkou Olomouc, Centrem zdravotních služeb Prostějov a Československou obcí legionářskou uspořádal 9. června 2018 na svém hřišti v Olomouci - Lazcích Army Veteran Day 2018.  Akce, která se inspirovala podobnými zahraničními aktivitami, proběhla za účasti významných představitelů druhoválečných i novodobých veteránů - přítomni byli jak generálmajor Emil Boček, poslední žijící český stíhač RAF, tak i plukovník Ivan Solovka, dřívější vězeň gulagu a pak příslušník 1. čs. armádního sboru v SSSR, oba letos devadesátipětiletí. Druhoválečný východní odboj zastupoval ještě pan Viktor Ráža, Jan Janků zase reprezentoval totálně nasazené a současně i III. odboj. Plukovník Solovka a dále jmenovaní jsou klienty Centra komplexní péče o veterány při Vojenské nemocnici Olomouc, jehož pracovnice veterány na akci obětavě doprovázely.

 Novodobí veteráni, zastoupení mimo jiné plukovníkem Aloisem Kadlčíkem, podplukovníkem Martinem Krumniklem a podplukovníkem Tomášem Skácelem, měli výrazný podíl na úspěšné organizaci dne s ukázkami bojové techniky, výstroje, zbraní a zdravotnické techniky. Účast historické vojenské techniky zprostředkoval nadrotmistr Libor Hrabal, vojenská nemocnice prezentovala nový sanitní vůz.

Organizátoři akce z baseballového oddílu jednotlivé veterány v krátkých vstupech představili a obdarovali dresem klubu se jmenovkou a číslem symbolizujícím ročník narození, česká hymna zazněla v podání sólisty opery Moravského divadla v Olomouci Jakuba Rouska, vystoupily i olomoucké mažoretky. Slavnostní nadhozy v podání podplukovníků Krumnikla a Skácela pak zahájily vlastní komentovaný ligový zápas olomouckých Skokanů s blanenskou Olympií. 

Odkazy v médiích:
https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/olomoucti-baseballiste-vzdali-hold-valecnym-veteranum-i-soucasnym-vojakum-20180609.html

https://www.olomouckadrbna.cz/z-kraje/olomoucko/8617-olomoucti-baseballiste-uctili-valecne-veterany-dorazil-i-petadevadesatilety-general-emil-bocek.html

https://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Army-Veteran-Day-2018-se-vydaril-28888

http://regionsport.cz/foto-skokani-uctili-valecne-veterany/

 

koncert vv 2018Pod záštitou ministryně obrany Karly Šlechtové a za výrazného přispění Vojenské zdravotní pojišťovny proběhl v neděli 22. dubna 2018 ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska tradiční koncert pro válečné veterány konaný u příležitosti 73. výročí ukončení

2. světové války. Velmi úspěšné koncertní vystoupení, jehož hlavním organizátorem byla Vojenská nemocnice Olomouc, bylo dílem Klarinetového kvartetu Vojenské hudby Olomouc vedeného nadpraporčíkem Petrem Polákem a vystupujícím se sólistkou Kateřinou Burešovou.
 Veřejné činitele mezi hosty zastupovali olomoucký senátor MUDr. Lumír Kantor, radní Olomouckého kraje MUDr. Ivo Mareš a starosta Luké František Lakomý, policie byla reprezentována krajským ředitelem plk. Tomášem Landsfeldem, za četné příslušníky armády byli přítomni například generál Ivo Zbořil, plukovník Petr Čepelka, podplukovník Martin Krumnikl nebo podplukovník Miroslav Hofírek. Hlavními hosty však byli druhováleční i novodobí váleční veteráni, jejich rodinní příslušníci a podporovatelé, představitelé Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Obce sokolské, Vojenského spolku rehabilitovaných, Sdružení válečných veteránů a také současní či bývalí zaměstnanci Vojenské nemocnice Olomouc a spolupracující církevní představitelé.

letci18. prosince 2017, ve výroční den sestřelu amerického bombardéru B-17 "Slipstream", proběhl v Bystrovanech u památníku amerických letců na pravém břehu řeky Bystřice pietní akt. Akce, probíhající pod patronací velitele 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou plk. gšt. Petra Čepelky a za spolupráce s Vojenskou nemocnicí Olomouc a Obcí Bystrovany, se mimo představitele samosprávy, českého letectva, armády a historických spolků zúčastnil i vojenský a letecký přidělenec při velvyslanectví Spojených států amerických v České republice plk. Mark A. Wootan s chotí. Nebyla to jeho první návštěva - ta proběhla již v dubnu tohoto roku u příležitosti obnovení pamětního kříže. Plk. Wootan poděkoval přítomným představitelům vojenských organizací a historických spolků a znovu ocenil úsilí místních při údržbě pomníku. Péčí obce pod vedením paní starostky Ing. Hany Vagnerové bylo místo při frekventované cyklostezce pietně upraveno, vybaveno lavičkami a novou informační tabulí. Ta zmiňuje tragickou událost z 18. prosince 1944, kdy došlo nad obcí k sestřelu amerického bombardéru německým stíhačem. Stalo se tak den po velké letecké bitvě nad Olomoucí, jejíž oběti plk. Wootan za doprovodu ředitele Vojenské nemocnice Olomouc plk. gšt. MUDr. Martina Svobody uctil již 17. prosince 2017 u pomníku na neředínském hřbitově. Zástupci armády i spolků se shodli na organizaci piety v příštích letech a především na podpoře rozsáhlé vzpomínkové akce k 75. výročí událostí za dva roky v prosinci 2019. 

Fotografie z akce zde

veterani 20178. prosince 2017 navštívili Vojenskou nemocnici Olomouc představitelé Odboru pro válečné veterány Sekce právní Ministerstva obrany České republiky. Delegace sestávala z renomovaného vojenského historika a ředitele odboru plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, 

Ph. D., MBA a Mgr. Terezy Mrkvičkové, do jejíž působnosti patří mimo jiné evidence a organizování pomoci a vzpomínkových setkávání pro rodiny padlých či zemřelých novodobých válečných veteránů. V krátkém rozhovoru s vedením nemocnice Eduard Stehlík poukázal na nové směry péče o novodobé veterány, které jsou součástí celkové koncepce péče pro několik příštích let a v této souvislosti ocenil významnou roli Vojenské nemocnice Olomouc v dosavadních veteránských programech. Hlavním tématem návštěvy však bylo setkání obou představitelů odboru s válečnými veterány pobývajícími v Centru komplexní péče o veterány při Vojenské nemocnici Olomouc, které proběhlo za přítomnosti primáře centra plk. v. v. MUDr. Miloslava Vyhnánka. Eduard Stehlík ve svém projevu ocenil činy  a postoje veteránů a jejich význam pro dnešní českou státnost. Poté každý z veteránů obdržel malý dárek připravený pracovníky odboru. 

Fotografie ze setkání zde

Pplk. v. v. MUDr. Pavel Pokorný, primář následné intenzivní péče Vojenské nemocnice Olomouc, se 11. listopadu 2017 u příležitosti Dne válečných veteránů účastnil slavnostního křtu knihy Ten druhý život. Slavnostního křtu, který proběhl v rámci slavnostního shromáždění v Praze na Vítkově, se společně s válečnou fotoreportérkou Jarmilou Štukovou ujal ministr obrany Martin Stropnický a proběhla. Obsah publikace je věnován především novodobým válečným veteránům a zahrnuje mimo jiné i příběhy primáře Pokorného, doktora Ordelta a blízkého spolupracovníka naší nemocnice brig. gen. v. v. Ing. Karla Blahny. 

kniha

Ministr obrany Martin Stropnický hovořil o knize jen v superlativech
Autor: Vladimír Marek

Odkaz na kompletní článek z webu army.cz  zde: http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-obrany-pokrtil-knihu-ten-druhy-zivot-138619/

V souvislosti s blízkými oslavami Dne veteránů proběhla 8. listopadu 2017 v prostorách Senátu Parlamentu České republiky vernisáž výstavy In memoriam autorů Terezy Mrkvičkové a Eduarda Stehlíka. Oba pracovníci Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany České republiky představili expozici zasvěcenou novodobým válečným veteránům, kteří padli v zahraničních operacích nebo zahynuli při plnění služebních úkolů ve vlasti.  Výstava je  koncipována nejen jako uctění památky padlých veteránů, ale také jako příležitost k setkávání jejich rodinných příslušníků a blízkých s představiteli ministerstva obrany a je v tomto smyslu velmi úspěšná. Zvláštní kapitola výstavy je věnována vzpomínce na ty veterány, kteří podlehli v nerovném boji se zákeřnou chorobou. K takovým patřila i naše dlouholetá zdravotní sestra a účastnice čtyř zahraničních misí pprap. Pavla Valčíková, jejíž tatínek byl na vernisáži jedním z hostů. 

pv

Otec podpraporčice Pavly Valčíkové, která se s polni nemocnicí účastnila celkem čtyř zahraničních misí, si prohlíží panel s fotografií své dcery
Autor: Miroslav Šindelář (zdroj army.cz)

zdroj :  http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/vystavy-in-memoriam--ktera-je-poprve-v-senatu--se-zucastnily-i-rodiny-padlych-vojaku-138422/

 

vojensky fond solidarity clanekPod záštitou Agentury personalistiky je ve Vojenské nemocnici Olomouc od konce července 2017 prezentován Vojenský fond solidarity. Jde o dobrovolnou a otevřenou platformu Ozbrojených sil České republiky, jejímž cílem je shromáždit finanční prostředky v takové míře, aby bylo možno poskytnout efektivní pomoc rodinám vojáků, kteří padli nebo byli těžce raněni při výkonu vojenské služby v zahraničních misích nebo doma. Výhodou takto zprostředkované pomoci je především rychlost, která značně překonává lhůty stanovené při zákonném odškodnění a napomáhá překlenout nejkritičtější období. Dalším posláním fondu je pomoc vojákům, kteří se ne vlastní vinou ocitli v tíživé životní situaci. Obě aktivity doplňují rozšířující se nabídku podpůrných programů pro válečné veterány. Předpokladem je, že většinu přispívajících budou tvořit vojáci z povolání, ale dárcem může být jakákoli fyzická či právnická osoba. V níže uvedených letácích je uveřejněn postup, jakým způsobem lze do fondu přispívat a také návod, jak lze žádat o příspěvek.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (vojensky_fond_solidarity.pdf)Vojenský fond solidarity[ ]1541 kB