letci18. prosince 2017, ve výroční den sestřelu amerického bombardéru B-17 "Slipstream", proběhl v Bystrovanech u památníku amerických letců na pravém břehu řeky Bystřice pietní akt. Akce, probíhající pod patronací velitele 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou plk. gšt. Petra Čepelky a za spolupráce s Vojenskou nemocnicí Olomouc a Obcí Bystrovany, se mimo představitele samosprávy, českého letectva, armády a historických spolků zúčastnil i vojenský a letecký přidělenec při velvyslanectví Spojených států amerických v České republice plk. Mark A. Wootan s chotí. Nebyla to jeho první návštěva - ta proběhla již v dubnu tohoto roku u příležitosti obnovení pamětního kříže. Plk. Wootan poděkoval přítomným představitelům vojenských organizací a historických spolků a znovu ocenil úsilí místních při údržbě pomníku. Péčí obce pod vedením paní starostky Ing. Hany Vagnerové bylo místo při frekventované cyklostezce pietně upraveno, vybaveno lavičkami a novou informační tabulí. Ta zmiňuje tragickou událost z 18. prosince 1944, kdy došlo nad obcí k sestřelu amerického bombardéru německým stíhačem. Stalo se tak den po velké letecké bitvě nad Olomoucí, jejíž oběti plk. Wootan za doprovodu ředitele Vojenské nemocnice Olomouc plk. gšt. MUDr. Martina Svobody uctil již 17. prosince 2017 u pomníku na neředínském hřbitově. Zástupci armády i spolků se shodli na organizaci piety v příštích letech a především na podpoře rozsáhlé vzpomínkové akce k 75. výročí událostí za dva roky v prosinci 2019. 

Fotografie z akce zde

veterani 20178. prosince 2017 navštívili Vojenskou nemocnici Olomouc představitelé Odboru pro válečné veterány Sekce právní Ministerstva obrany České republiky. Delegace sestávala z renomovaného vojenského historika a ředitele odboru plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, 

Ph. D., MBA a Mgr. Terezy Mrkvičkové, do jejíž působnosti patří mimo jiné evidence a organizování pomoci a vzpomínkových setkávání pro rodiny padlých či zemřelých novodobých válečných veteránů. V krátkém rozhovoru s vedením nemocnice Eduard Stehlík poukázal na nové směry péče o novodobé veterány, které jsou součástí celkové koncepce péče pro několik příštích let a v této souvislosti ocenil významnou roli Vojenské nemocnice Olomouc v dosavadních veteránských programech. Hlavním tématem návštěvy však bylo setkání obou představitelů odboru s válečnými veterány pobývajícími v Centru komplexní péče o veterány při Vojenské nemocnici Olomouc, které proběhlo za přítomnosti primáře centra plk. v. v. MUDr. Miloslava Vyhnánka. Eduard Stehlík ve svém projevu ocenil činy  a postoje veteránů a jejich význam pro dnešní českou státnost. Poté každý z veteránů obdržel malý dárek připravený pracovníky odboru. 

Fotografie ze setkání zde

Pplk. v. v. MUDr. Pavel Pokorný, primář následné intenzivní péče Vojenské nemocnice Olomouc, se 11. listopadu 2017 u příležitosti Dne válečných veteránů účastnil slavnostního křtu knihy Ten druhý život. Slavnostního křtu, který proběhl v rámci slavnostního shromáždění v Praze na Vítkově, se společně s válečnou fotoreportérkou Jarmilou Štukovou ujal ministr obrany Martin Stropnický a proběhla. Obsah publikace je věnován především novodobým válečným veteránům a zahrnuje mimo jiné i příběhy primáře Pokorného, doktora Ordelta a blízkého spolupracovníka naší nemocnice brig. gen. v. v. Ing. Karla Blahny. 

kniha

Ministr obrany Martin Stropnický hovořil o knize jen v superlativech
Autor: Vladimír Marek

Odkaz na kompletní článek z webu army.cz  zde: http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-obrany-pokrtil-knihu-ten-druhy-zivot-138619/

V souvislosti s blízkými oslavami Dne veteránů proběhla 8. listopadu 2017 v prostorách Senátu Parlamentu České republiky vernisáž výstavy In memoriam autorů Terezy Mrkvičkové a Eduarda Stehlíka. Oba pracovníci Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany České republiky představili expozici zasvěcenou novodobým válečným veteránům, kteří padli v zahraničních operacích nebo zahynuli při plnění služebních úkolů ve vlasti.  Výstava je  koncipována nejen jako uctění památky padlých veteránů, ale také jako příležitost k setkávání jejich rodinných příslušníků a blízkých s představiteli ministerstva obrany a je v tomto smyslu velmi úspěšná. Zvláštní kapitola výstavy je věnována vzpomínce na ty veterány, kteří podlehli v nerovném boji se zákeřnou chorobou. K takovým patřila i naše dlouholetá zdravotní sestra a účastnice čtyř zahraničních misí pprap. Pavla Valčíková, jejíž tatínek byl na vernisáži jedním z hostů. 

pv

Otec podpraporčice Pavly Valčíkové, která se s polni nemocnicí účastnila celkem čtyř zahraničních misí, si prohlíží panel s fotografií své dcery
Autor: Miroslav Šindelář (zdroj army.cz)

zdroj :  http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/vystavy-in-memoriam--ktera-je-poprve-v-senatu--se-zucastnily-i-rodiny-padlych-vojaku-138422/

 

vojensky fond solidarity clanekPod záštitou Agentury personalistiky je ve Vojenské nemocnici Olomouc od konce července 2017 prezentován Vojenský fond solidarity. Jde o dobrovolnou a otevřenou platformu Ozbrojených sil České republiky, jejímž cílem je shromáždit finanční prostředky v takové míře, aby bylo možno poskytnout efektivní pomoc rodinám vojáků, kteří padli nebo byli těžce raněni při výkonu vojenské služby v zahraničních misích nebo doma. Výhodou takto zprostředkované pomoci je především rychlost, která značně překonává lhůty stanovené při zákonném odškodnění a napomáhá překlenout nejkritičtější období. Dalším posláním fondu je pomoc vojákům, kteří se ne vlastní vinou ocitli v tíživé životní situaci. Obě aktivity doplňují rozšířující se nabídku podpůrných programů pro válečné veterány. Předpokladem je, že většinu přispívajících budou tvořit vojáci z povolání, ale dárcem může být jakákoli fyzická či právnická osoba. V níže uvedených letácích je uveřejněn postup, jakým způsobem lze do fondu přispívat a také návod, jak lze žádat o příspěvek.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (vojensky_fond_solidarity.pdf)Vojenský fond solidarity[ ]1541 kB

solovka8. května 2017 u příležitosti oslav 72. výročí ukončení 2. světové války byl plk. v. v. Ivan Solovka vyznamenán z rukou ministra obrany Martina Stropnického Záslužným křížem ministra obrany České republiky III. stupně. Slavnost se odehrála za přítomnosti náčelníka generálního štábu armádního generála Josefa Bečváře a dalších významných představitelů ministerstva obrany a veteránských organizací, a to ve slavnostní síni Národního památníku v Praze na Vítkově. Samotnému aktu předcházela slavnostní vojenská přehlídka za přítomnosti ministra obrany a předsedy senátu, předsedy poslanecké sněmovny a předsedy vlády. Plukovník Ivan Solovka byl spolu s jinými oceněn za zásluhy o mír a svobodu.

Význam práce a životních postojů vyznamenaných ocenil ministr obrany ve svém krátkém projevu. Každý z laureátů byl pak protokolárním pracovníkem ministerstva obrany představen a byla čtena krátká zpráva o jeho životě a zásluhách. 

Plukovník Solovka považoval samotné pozvání a vyznamenání za vysokou čest a navzdory vysokému věku byl připraven podstoupit cestu do Prahy, což vysoce ocenili i představitelé ministerstva obrany, veteránských organizací a zástupci médií, kterým plukovník Solovka poskytl několik rozhovorů. 

Fotogalerie zde.

Kompletní článek na webu army.cz
http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ceska-republika-si-pripomina-72-let-od-konce-2--svetove-valky-133063/

Již podruhé proběhl dne 6. prosince 2016 ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska adventní koncert organizovaný vedením nemocnice pro zaměstnance Vojenské nemocnice Olomouc a válečné veterány.

Koncert byl pojat jako poděkování vedení nemocnice spolupracovníkům za jejich odvedenou práci v uplynulém roce a jako ocenění zásluh druhoválečných i novodobých válečných veteránů. Před plným auditoriem vystoupil Žesťový kvintet Vojenské hudby Olomouc pod vedením por. Jiřího Hájka a s klavírním recitálem lékař interního oddělení Vojenské nemocnice Olomouc MUDr. David Přidal.  Úroveň vystoupení byla vynikající a návštěvnost  mnohem vyšší, než předchozí rok, kdy byla tradice zahájena. Vedení nemocnice počítá s podobným počinem i v roce 2017.