letci18. prosince 2017, ve výroční den sestřelu amerického bombardéru B-17 "Slipstream", proběhl v Bystrovanech u památníku amerických letců na pravém břehu řeky Bystřice pietní akt. Akce, probíhající pod patronací velitele 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou plk. gšt. Petra Čepelky a za spolupráce s Vojenskou nemocnicí Olomouc a Obcí Bystrovany, se mimo představitele samosprávy, českého letectva, armády a historických spolků zúčastnil i vojenský a letecký přidělenec při velvyslanectví Spojených států amerických v České republice plk. Mark A. Wootan s chotí. Nebyla to jeho první návštěva - ta proběhla již v dubnu tohoto roku u příležitosti obnovení pamětního kříže. Plk. Wootan poděkoval přítomným představitelům vojenských organizací a historických spolků a znovu ocenil úsilí místních při údržbě pomníku. Péčí obce pod vedením paní starostky Ing. Hany Vagnerové bylo místo při frekventované cyklostezce pietně upraveno, vybaveno lavičkami a novou informační tabulí. Ta zmiňuje tragickou událost z 18. prosince 1944, kdy došlo nad obcí k sestřelu amerického bombardéru německým stíhačem. Stalo se tak den po velké letecké bitvě nad Olomoucí, jejíž oběti plk. Wootan za doprovodu ředitele Vojenské nemocnice Olomouc plk. gšt. MUDr. Martina Svobody uctil již 17. prosince 2017 u pomníku na neředínském hřbitově. Zástupci armády i spolků se shodli na organizaci piety v příštích letech a především na podpoře rozsáhlé vzpomínkové akce k 75. výročí událostí za dva roky v prosinci 2019. 

Fotografie z akce zde