koncert vv 2018Pod záštitou ministryně obrany Karly Šlechtové a za výrazného přispění Vojenské zdravotní pojišťovny proběhl v neděli 22. dubna 2018 ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska tradiční koncert pro válečné veterány konaný u příležitosti 73. výročí ukončení

2. světové války. Velmi úspěšné koncertní vystoupení, jehož hlavním organizátorem byla Vojenská nemocnice Olomouc, bylo dílem Klarinetového kvartetu Vojenské hudby Olomouc vedeného nadpraporčíkem Petrem Polákem a vystupujícím se sólistkou Kateřinou Burešovou.
 Veřejné činitele mezi hosty zastupovali olomoucký senátor MUDr. Lumír Kantor, radní Olomouckého kraje MUDr. Ivo Mareš a starosta Luké František Lakomý, policie byla reprezentována krajským ředitelem plk. Tomášem Landsfeldem, za četné příslušníky armády byli přítomni například generál Ivo Zbořil, plukovník Petr Čepelka, podplukovník Martin Krumnikl nebo podplukovník Miroslav Hofírek. Hlavními hosty však byli druhováleční i novodobí váleční veteráni, jejich rodinní příslušníci a podporovatelé, představitelé Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Obce sokolské, Vojenského spolku rehabilitovaných, Sdružení válečných veteránů a také současní či bývalí zaměstnanci Vojenské nemocnice Olomouc a spolupracující církevní představitelé.


 V průběhu koncertu, složeného z klasických i moderních skladeb, představil ředitel nemocnice plukovník Martin Svoboda v několika vstupech příběhy celkem deseti druhoválečných nebo novodobých válečných veteránů. Organizátorům se podařilo zajistit výjimečně reprezentativní účast bojovníků ze západních i východních československých jednotek, představitelů domácího občanského i partyzánského odboje, občanů postižených holocaustem či totálním nasazením, účastníků III. odboje a také novodobých válečných veteránů. Mnozí z představených veteránů byli nebo jsou klienty Centra komplexní péče o veterány při Vojenské nemocnici Olomouc, které si v letošním roce připomnělo 10. výročí zahájení provozu a jehož první primář, novodobý válečný veterán plukovník. v. v. MUDr. Lóránt Görcs, byl spolu s dalšími pracovníky centra a dobrovolníky přítomen též. Ing. Ladislav Vitoul, novodobý válečný veterán a současný ředitel Vápenky Vitoul, s. r. o., udělil řediteli nemocnice za péči o veterány firemní pamětní medaili.

 Vydařený koncert byl součástí širších oslav 100. výročí vzniku Československé republiky, ale připomněl i 80. výročí mobilizace a Mnichovské dohody, 75. výročí bitvy u Sokolova, 70. výročí událostí roku 1948 včetně československého podílu na vzniku Státu Izrael a 50. výročí sovětské okupace.

Fotografie z akce zde.