veterani 20178. prosince 2017 navštívili Vojenskou nemocnici Olomouc představitelé Odboru pro válečné veterány Sekce právní Ministerstva obrany České republiky. Delegace sestávala z renomovaného vojenského historika a ředitele odboru plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, 

Ph. D., MBA a Mgr. Terezy Mrkvičkové, do jejíž působnosti patří mimo jiné evidence a organizování pomoci a vzpomínkových setkávání pro rodiny padlých či zemřelých novodobých válečných veteránů. V krátkém rozhovoru s vedením nemocnice Eduard Stehlík poukázal na nové směry péče o novodobé veterány, které jsou součástí celkové koncepce péče pro několik příštích let a v této souvislosti ocenil významnou roli Vojenské nemocnice Olomouc v dosavadních veteránských programech. Hlavním tématem návštěvy však bylo setkání obou představitelů odboru s válečnými veterány pobývajícími v Centru komplexní péče o veterány při Vojenské nemocnici Olomouc, které proběhlo za přítomnosti primáře centra plk. v. v. MUDr. Miloslava Vyhnánka. Eduard Stehlík ve svém projevu ocenil činy  a postoje veteránů a jejich význam pro dnešní českou státnost. Poté každý z veteránů obdržel malý dárek připravený pracovníky odboru. 

Fotografie ze setkání zde