vojensky fond solidarity clanekPod záštitou Agentury personalistiky je ve Vojenské nemocnici Olomouc od konce července 2017 prezentován Vojenský fond solidarity. Jde o dobrovolnou a otevřenou platformu Ozbrojených sil České republiky, jejímž cílem je shromáždit finanční prostředky v takové míře, aby bylo možno poskytnout efektivní pomoc rodinám vojáků, kteří padli nebo byli těžce raněni při výkonu vojenské služby v zahraničních misích nebo doma. Výhodou takto zprostředkované pomoci je především rychlost, která značně překonává lhůty stanovené při zákonném odškodnění a napomáhá překlenout nejkritičtější období. Dalším posláním fondu je pomoc vojákům, kteří se ne vlastní vinou ocitli v tíživé životní situaci. Obě aktivity doplňují rozšířující se nabídku podpůrných programů pro válečné veterány. Předpokladem je, že většinu přispívajících budou tvořit vojáci z povolání, ale dárcem může být jakákoli fyzická či právnická osoba. V níže uvedených letácích je uveřejněn postup, jakým způsobem lze do fondu přispívat a také návod, jak lze žádat o příspěvek.

 

vojenský fond solidarity vnolFoto Vojenská nemocnice Olomouc

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (vojensky_fond_solidarity.pdf)Vojenský fond solidarity[ ]1541 kB