hurvinekDnes zemřel ve Vojenské nemocnici Olomouc válečný veterán a účastník III. odboje, nositel Řádu T. G. Masaryka pan Leopold Färber

Skaut, spojka protinacistických odbojových organizací, demokrat a humanista, vězeň poúnorových pracovních táborů, stavební dělník, aranžér výloh, disident, badatel, archivář a kronikář, nositel Řádu TGM. A také hrdina originálního komiksového příběhu. To vše a nejen to byl pan Leopold Färber,  klient Střediska komplexní péče o veterány Vojenské nemocnice Olomouc. 
V jeho osudu se snoubí téměř vše tragické, čím naše země prošla ve 20 století. Leopold Färber se narodil roku 1928 na Slovensku do národnostně i nábožensky smíšené československé rodiny, vyrůstal ale v moravských Boskovicích, městečku s početnou židovskou diasporou.
Tam byl v době II. světové války svědkem prvotních krutostí holocaustu, kterému padla za oběť velká část rodiny jeho otce. Jako přesvědčený skaut a československý vlastenec se v útlém mládí coby spojka zapojil do protinacistického odboje, je prokázáno, že jeho zásluhou došlo k záchraně mnoha lidských životů.
 Po osvobození republiky opět prokázal odvahu a lidství, když aktivně vystupoval proti násilnostem páchaným Čechy na vysídlovaných Němcích.
 
rad t g masaryka 3
Po únorovém převratu roku 1948 se nebál postavit ani štvanicím proti doktorce Miladě Horákové. Krátce poté jeho osobní postoje a minulost protinacistického odbojáře inspirovala děti skautského oddílu, který Leopold Färber vedl, k vytvoření protikomunistických letáků. Akce byla odhalena ještě před distribucí a připsána k tíži mimo jiné právě Leopoldu Färberovi - byl odsouzen na 16 let. Prošel vězením v Plzni-Borech, Jáchymově i Leopoldově.
Podmíněně propuštěn byl po 8 letech, pracoval pak jako stavební dělník při stavbách silnic, později jako aranžér výloh.
Již ve vězení a zejména po propuštění zaznamenával osudy a vzpomínky spoluvězňů, odbojářů a pamětníků bezpráví a shromáždil rozsáhlý archiv zápisků a nahrávek. 
Po roce 1989 se angažuje v Konfederaci politických vězňů a podílí se na množství různých publikací s odbojovou tematikou.  Jeho činnost v II. i III. odboji byla oceněna celou řadou orelských a skautských vyznamenání, je mj.  laureátem Ceny města Prostějova, nositelem Ceny Paměti národa a u příležitosti státního svátku České republiky mu byl 28. října 2012 prezidentem Václavem Klausem propůjčen Řád T. G. Masaryka III. třídy, jedno z nejvyšších českých státních vyznamenání.
 
Pro naši nemocnici bylo ctí o pana Leopolda Färbera pečovat.
 
komiks uvodobalkaOsudy Leopolda Färbera byly společně s jinými příběhy válečného a poválečného období zmapovány mimořádnou péčí občanského sdružení POST BELLUM. Právě společnost POST BELLUM společně s nakladatelstvím Argo a Ústavem pro studium totalitních režimů stojí roku 2011 za vydáním vynikající knihy komiksových příběhů  Ještě jsme ve válce - Příběhy 20. století.
Díky laskavému svolení ředitele o. s. POST BELLUM Mikuláše Kroupy přinášíme digitalizovanou komiksovou verzi příběhu Leopolda Färbera zde
 
 
 
 
Foto Leopolda Färbera naleznete ve fotogalerii zde.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (komiks.pdf)Komiks[ ]21082 kB