medekVe věku 94 let zemřel 23. června 2020 ve Vojenské nemocnici v Olomouci pan Ing. Vlastimír Medek, účastník domácího odboje v době 2. světové války, který poslední roky svého života trávil ve Středisku komplexní péče o veterány VN Olomouc.

Pan Vlastimír Medek se narodil 23. února 1926 do vlastenecké sokolské rodiny v Nevojicích na jižní Moravě. Toužil po studiu, ale za války takovou možnost neměl. Vyučil se proto strojním a stavebním zámečníkem.

Ing. Medek byl účastníkem domácího odboje. V době 2. světové války se jako zaměstnanec brněnského testovacího ústavu podílel na sabotážích zkoušek motorů pro německé ponorky, ze zaměstnání byl ale propuštěn. Poté byl přidělen jako řidič na brněnské vojenské letiště, odkud v roce 1944 pomáhal obstarávat zbraně pro ozbrojenou protifašistickou skupinu v Nevojicích, odkud nakonec přešel také do lesů k partyzánům.

Po válce studoval hutní inženýrství a směřoval k vědě. Zprvu vyznával levicové názory, po únoru 1948 ale názor změnil. Nikdy nebyl členem komunistické strany, ačkoli se stal i kandidátem věd. S rodinou žil v Brně.

V roce 1968 založil Ústav rozvoje vynálezectví a zlepšovatelství, ale posléze byl pro nesouhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy odsuzován uličním výborem a měl problémy v zaměstnání. Jeho syn později emigroval.

Za svou odbojovou činnost obdržel Vlastimír Medek několik ocenění, mimo jiné u příležitosti Dne veteránů v listopadu 2013 byl ministrem obrany Vlastimilem Pickem vyznamenán Záslužným křížem.