J.Langer 21Ve věku 98 let zemřel 16. února 2023 ve Vojenské nemocnici v Olomouci pplk. v. v. Ing. Jaroslav Langer, který byl za 2. světové války totálně nasazený.

Pan Jaroslav Langer se narodil 8. prosince 1924 ve Štěpánově u Olomouce, kde strávil i své dětství. V březnu 1944 obdržel povolání na práci pro Říši. Pracovně nasazen byl v německém Stuttgartu a později v Tailfingenu. V srpnu 1944 odjel do protektorátu na dovolenou a na práci do Německa se už nevrátil. Osvobození prožil za dramatických okolností ve Štěpánově.

Po základní vojenské službě absolvoval v roce 1958 Vojenskou technickou akademii v Brně a  stal se vysokoškolsky vzdělaným důstojníkem. Od roku 1964 sloužil v Olomouci a Přáslavicích. Na závěr své vojenské kariéry byl převelen do Martina, kde sloužil jako náčelník učební skupiny dělostřeleckých odborných předmětů. Ačkoliv zůstal po celý život nestraníkem, v armádě skončil roku 1980 v hodnosti podplukovníka.

Pan Langer obdržel několik uznání a ocenění, např. medaili Za službu vlasti a medaili Za zásluhu o obranu vlasti. V posledních letech byl aktivním členem organizací Paměť národa a Živá paměť. V souvislosti s tím uskutečnil řadu přednášek pro studenty a např. i pro Klub důchodců.

Poslední měsíce svého života strávil ve Středisku komplexní péče o válečné veterány VN Olomouc.

J.Langer 11