Oddělení Psychiatrie je držitelem Osvědčení o akreditaci.

Předmět akreditace

Oprávnění k uskutečňování praktické části - OM a OM 2 vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v psychiatrii