Vnitřní oddělení je držitelem Osvědčení o akreditaci.

Předmět akreditace

Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ.