Oddělení ORL je držitelem akreditace.

Předmět akreditace

Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání OTORINOLARYNGOLOGIE.