Oddělení RTG obdrželo potvrzení o provedeném auditu -  EXTERNÍ KLINICKÝ AUDIT V RADIOGNOSTICE VČETNĚ INTERVENČNÍ RADIOLOGIE A KARDIOLOGIE.