certifikat kvality a bezpeciVojenská nemocnice Olomouc úspěšně absolvovala akreditační řízení a získala dnem 29. června 2016 Certifikát kvality a bezpečí platný po dobu tří let.
Zúročily se tak roky poctivé práce personálu nemocnice ve prospěch pacientů a potvrdila se vysoká úroveň kvality péče, kterou nemocnice poskytuje. Udělený certifikát je závazkem i do dalších let, aby standard kvality zůstal zachován a mohl se dále rozvíjet. 
Vedení Vojenské nemocnice Olomouc děkuje všem svým zaměstnancům a spolupracovníkům za náročnou práci odvedenou ve prospěch úspěšné akreditace při tvorbě směrnic, a to často na úkor jejich volného času a velmi si váží odpovědného a vstřícného přístupu všech zaměstnanců při vlastním akreditačním řízení. 
 
plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda
ředitel Vojenské nemocnice Olomouc