letadlo bitva6. května 2017 se pod záštitou Ministra obrany České republiky MgA. Martina Stropnického uskutečnila část oslav 72. výročí osvobození Olomouce.  Za pořadatelství Technického muzea Olomouc - muzea 1. čs. tankové samostatné obrněné brigády, Vojenského opravárenského podniku Nový Jičín, Vojenské nemocnice Olomouc, Olomouckého kraje, Čs. obce legionářské a 153. ženijního praporu Olomouc proběhla ukázka bitvy s dobytím protilehlého břehu řeky s představením odsunu raněných do polní nemocnice. Akce se mohla pochlubit atraktivní ukázkou letecké podpory pozemní operace a následného leteckého střetnutí. Za velmi příznivého počasí se sešlo odhadem na 1 500 diváků.

Již dopoledne si bylo možno prohlédnout malou polní nemocnici a statické ukázky historické i moderní vojenské techniky a výrobků Vojenského opravárenského podniku. Akce se zúčastnili i váleční veteráni, měli připravena přednostní místa ke shlédnutí ukázky. Poměrně dlouhé zpoždění bylo zapříčiněno závadou na pyrotechnickém zařízení. Samotná akce tak začala až kolem 13.45 hod  bojem o ženijní přemostění, které den předtím vybudovali příslušníci olomouckého ženijního praporu. Scénář zahájil pokus příslušníků domácího odboje provést odminování mostu, a to navzdory přítomné německé vojenské hlídce. Pokus nebyl zcela úspěšný, odbojář byl zraněn. Ale to se již jak po souši, tak obojživelným vozidlem po vodě blížily spojenecké oddíly, které zahájily na protější břeh bráněný Němci palbu z ručních zbraní, kulometů i polních děl, později byly podporovány ještě palbou z tanku T-34. Tyto pozemní jednotky spojenců ale byly napadeny německým bitevním letounem a přivolaly proto vlastní leteckou podporu, posléze ještě i s dalším spojeneckým sovětským stíhačem. Ve vzduchu se tedy strhla bitva podporovaná protileteckou palbou ze země, což časem vedlo k vyřazení německého letadla z boje. Další průběh bitvy byl již zcela diktován převahou spojeneckých vojsk a vedl k překonání odporu nepřítele a vybudování předmostí na opačném břehu řeky. 

Po ukončení bojové ukázky si diváci mohli veškerou techniku prohlédnout zblízka. Přímo na místě pak vystoupil s koncertem nejen pro veterány soubor Swing - Dixie Vojenské hudby Olomouc a svou produkcí zásadně přispěl k důstojnému průběhu akce, jež měla široký ohlas a byla diváky hodnocena velmi příznivě. 

K úspěšnému průběhu přispěla podstatným dílem perfektní organizace ženijních a vymezovacích prací zajištěná příslušníky 153. ženijního praporu Olomouc, jemuž velí pplk. Ing. Petr Klepáček, značné nasazení a obětavost projevili příslušníci Technického muzea pod vedením Libora Hrabala a členové vojenských historických spolků. Atraktivní letecké ukázky obstarali piloti ze slovenské Senice, provozuschopný exemplář tanku T-34 zas nadšenci z Kopřivnice. Akce by nemohla proběhnout bez finanční podpory Olomouckého kraje a především státního podniku Vojenský opravárenský podnik Nový Jičín. Vojenská nemocnice Olomouc jako příspěvková organizace ministerstva obrany obstarala stravování, ubytování a malé logistické služby, Čs. obec legionářská zajistila kontakty na veteránské organizace. Vzpomínkovou akci tohoto rozsahu jsme připravovali poprvé, spolupráce státních podniků ministerstva obrany a jeho příspěvkových organizací se nám osvědčila.

Fotogalerie z bitvy zde.