Vojenská nemocnice Olomouc zaznamenala výrazný úspěch v anketě Nejlepší nemocnice 2017, kterou tradičně pořádá společnost HCI. V celkovém hodnocení nemocnic v celé republice zaujala třetí místo, když druhá byla Ústřední vojenská nemocnice Praha a vítězem nemocnice v Písku. Výborné umístění Vojenské nemocnice Olomouc odráží především vynikající, obětavou a usilovnou práci zaměstnanců ve prospěch pacientů. Hodnocení v anketě je však komplexní a zahrnuje i posouzení finančního zdraví nemocnice a spokojenosti jejích zaměstnanců. Je zřejmé, že v obou těchto parametrech nemocnice musela být též velmi úspěšná. 

Na vynikajícím hodnocení pacientů i zaměstnanců se jistě podílí i fakt, že jde o vojenské zařízení zřizované ministerstvem obrany, které je respektovaným, silným a důvěryhodným partnerem. Příznivé hodnocení nemocnice a její každodenní činnost nepochybně přispívají k vysokému kreditu armády v české společnosti a jsou její výbornou veřejnou prezentací. 

z médií https://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/nemocnici-roku-2017-byla-vyhlasena-nemocnice-pisek-485841