Aktualita k očkování proti COVID
VN Olomouc již nezřizuje očkovací centrum - očkování doporučujeme, ale kontaktujte své registrující praktické lékaře.