irop
 
Stručný popis projektu: V rámci realizace projektu dojde ke stavební obnově a obnově bývalé barokní zahrady NKP Klášterní Hradisko v Olomouci, která je nyní v havarijním stavu a je pro veřejnost uzavřena. Dojde k obnově opěrných zídek, budou zbudovány zpevněné plochy, dojde k umístění 2 kašen a 2 dřevěných pergol, budou provedeny sadové úpravy.
 
Cíle: Hlavním cílem projektu je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví v podobě národní kulturní památky Klášterní Hradisko
 
Výsledky: Výsledkem projektu bude revitalizovaný a zpřístupněný prostor jedinečné barokní zahrady NKP Klášterní Hradisko.
 
Informace o poskytnutí finanční podpory z EU : Je spolufinancován z EU