Zabezpečuje psychologické oddělení VN Olomouc

telefon: 606 816 851
nonstop  -  každý sudý týden VN Olomouc