zamestnaniŘeditel odboru řízení lidských zdrojů sekce státního tajemníka MO jako služební orgán podle čl. 19 odst. 1 písm. r) RMO č. 5/2023 Věstníku Ministerstva obrany, Působnost služebních orgánů v personální práci, (dále jen „služební orgán“) vyhlašuje dne 23. května 2024 výběrové řízení na obsazení služebního místa služebního místa ředitel Ústřední vojenské nemocnice- Vojenské fakultní nemocnice Praha (p.o.) (dále jen „služební místo“).