Specializační vzdělávání - odborná praxe na akreditovaných pracovištích.

Mgr. Hana Zrníková
hlavní sestra VNO