KONTINUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NeZP V ROCE 2015 – SKOLCENTRUM

Mgr. Hana Zrníková
náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči