ulrika3. června 2017 v odpoledních hodinách navštívila v doprovodu primátora Antonína Staňka Vojenskou nemocnici Olomouc Její císařská a královská výsost Ulrika Habsbursko - Lotrinská s manželem. Paní arcivévodkyně pobývala v Olomouci jako nejvýznamnější host Slavností města Olomouce, které byly letos spojeny i s oslavami třístého výročí narození panovnice Marie Terezie. Paní arcivévodkyně žije ve Vídni a je přímým potomkem císařovny. Po uvítání ředitelem nemocnice byli významní hosté v doprovodu zasvěceného průvodce Ing. Květoslava Cupáka provedeni historickými prostorami Klášterního Hradiska, ale nevynechali ani nemocniční část, kde se setkali jak s personálem nemocnice, tak i pacienty. Příjemné setkání bylo ukončeno v knihovně Klášterního Hradiska zápisem do pamětní knihy naší nemocnice.

Fotogalerie zde.