magnetVojenská nemocnice Olomouc rozšířila spektrum svých vyšetřovacích metod o pracoviště magnetické rezonance, když prostřednictvím investiční dotace Ministerstva obrany ČR zakoupila přístroj Signa Voyager. Ve středu 28.6.2017 pak proběhlo slavnostní otevření za přítomnosti představitelů státní správy i samosprávy, akademické obce, Policie ČR, zdravotnických zařízení i zdravotních pojišťoven. Přestřižení slavnostní pásky učinili primátor statutárního města Olomouc doc.Mgr.Antonín Staněk, Ph.D. a náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr.Dalibor Horák spolu s náměstkem ředitele VN Olomouc plk.MUDr.Luďkem Ordeltem. Nová vyšetřovací modalita ve VN Olomouc představuje pro pacienty převážně z olomouckého regionu zvýšení dostupnosti vyšetření magnetickou rezonancí a zkrácení čekací doby na toto vyšetření.

Fotogalerie zde.