detsky den17. června uspořádala nadace La Vida Loca za podpory a spolupráce odborové organizace ČMOSA Vojenské nemocnice Olomouc a dalších složek armády na zahradě Klášterního Hradiska Rodinný den. Program zahrnoval Běh a chůzi ve prospěch akce Život v kufříku, kterým zmíněná nadace podporuje děti z kojeneckých ústavů, kdy formou malého kufříku shromažďuje jejich první fotografie a první hračky a ostatní věci k připomínce jejich nejranějšího dětství. Mimo atrakce připravené organizátory a partnery z armádního prostředí proběhlo i slavnostní vysazení Lidické lípy v areálu zahrady k připomínce 75. výročí vyhlazení Lidic. Čestnými hosty zde byli Miluška Ottová, pracovnice místní pobočky Českého svazu bojovníků za svobodu, sama jako dítě za války pro svůj původ ukrývaná, a MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., senátor za Olomouc a významný český pediatr. Oba krátce poukázali na význam připomínky lidické tragédie, která v nevídané míře postihla i lidické děti s více než osmi desítkami obětí. Na vysazení lípy se pak podíleli i ostatní hosté a dětští účastníci dne. I přes nepříznivé počasí byla účast poměrně bohatá a celá akce úspěšná.

Fotogalerie zde.