Oddělení Chirurgie je držitelem Osvědčení o akreditaci.

Předmět akreditace

Oprávnění k uskutečňování praktické části vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech.