Oddělení ARO je držitelem Osvědčení o akreditaci.

Předmět akreditace

Oprávnění k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči.