Oddělení RDG je držitelem Osvědčení o akreditaci.

Předmět akreditace

Oprávnění k uskutečňování praktické části - odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení OM 3 a, b pro obor specializačního vzdělávání Zobrazovací technologie v radiodiagnostice.