Oddělení Interny je držitelem Osvědčení o akreditaci.

Předmět akreditace

Oprávnění k uskutečňování odborné praxe na pracovišti akreditovaného zařízení - OM 1 a OM 2 vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v interních oborech.